Stává se, že je třeba přestěhovat archív z místnosti A do místnosti B. Je to poměrně katastrofická záležitost, protože je nutné udělat v archivu zároveň pořádek a vyřadit a zlikvidovat některé staré a zbytečné archiválie. Pro archiváře to představuje noční můru a stejně tak i pro všechny pracovníky, kteří mu jsou v tomto ohledu k ruce. Ale možná je předčasné se zbytečně znepokojovat předem, to ještě nikomu neprospělo.

Termín splníte nakonec mnohem dřív

Vše má ovšem svoje řešení a díky pojízdným regálům lze provést potřebné změny, úklidy a přesuny a vůbec není nutné, aby si z toho ostatní dělali těžkou hlavu. Jde to uskutečnit v pohodičce a v termínu, který bude nakonec mnohem kratší, než se původně očekávalo a to je určitě velmi příjemné a povzbuzující.